Definice a vymezení projektu

Úvod

    V průběhu celého profesního zrání terapeuti přicházejí na to, jak dělat psychoterapii,
ale mnohdy schází dovednost vysvětlit své počínání.
    Věříme, že významným nápomocným prvkem rozvíjení a udržování tohoto
psychoterapeutického nástroje může být sdílení zkušeností při společných setkáních
začínajících i zkušených terapeutů.


Tip: How to insert objects like this "Table of contents" into your page.

Poslání

 • podporovat psychoterapeutickou identitu
 • udržovat chuť a zájem psychoterapeuticky přemýšlet
 • rozvíjet psychoterapeutické kompetence upevnit vědomí hodnoty
 • psychoterapeutické práce

Cíle, které budeme sledovat

 • sdílení psychoterapeutické zkušenost (vlastní kazuistické zlomky…případy...
 • prezentování terapeutických postojů
 • prověřování svých vlastních myšlenek
 • zdůvodňování psychoterapeutických kroků

Co dílna nabízí a jak bude dílna probíhat...

  nabídne místo, prostor a příležitost pravidelně se potkávat s kolegy, aktivně se
  podílet a společně zpracovávat zkušenosti z terapeutické práce. Umožní účastníkům
  prezentovat postoje, prověřovat myšlenky, hledat a pokoušet se vysvětlovat počínání v
  terapii.
  Dílna představuje platformu pro dlouhodobé setkávání polootevřené heterogenní
  skupiny profesionálů (1015
  členů) z řad frekventantů výcviku SUR s ukončenou
  sebezkušeností a zkušených praktikujících terapeutů.
  Předpokládáme nehierarchické
  uspořádání skupiny, které napomůže vytvořit
  atmosféru pro kreativní dialog o přinesených případech, praktických záležitostech spojených
  s psychoterapií (první hodina, dokumentace, kontrakt, záseky v terapii, …) či teoretických
  otázkách a umožní společně si rozumět, ale také nesouhlasit.

  Kde

  ul. Vyšehradská, (budova v zahradě pod Emauzským opatstvím,
  zastávka tram. Botanická zahrada, vstup naproti lékarně u Spasitele)

  Upřesnění

  dílna bude probíhat v budově pod emauzským opatstvím v ordinaci MUDr. Ivy Ondráčkové - zvonek "Léčby duše"

  Kdy

  1x měsíčně, vždy poslední čtvrtek v měsíci 19.45 21.15
  (zahajovací setkání 26.11.2015, dále 28.1.2016 …).

  Finanční příspěvek

  100./ setkání
  Comments